MZIURI OÜ andmekaitsetingimused (privaatsuspoliitika)

Kehtib alates 26. juuni 2018

 

Nagu enamik teisi veebilehti, kogub ka MZIURI OÜ (edaspidi: Kamikadze) andmeid veebilehe www.kamikadze.ee (edaspidi veebileht) külastuse kohta, et hoida veebileht töökorras ja parandada kasutajakogemust veebilehe külastajatele.

Käesolev privaatsuspoliitika on välja töötatud vastavalt isikuandmete kaitse normidele ning reguleerib Kamikadze veebilehe külastajate andmete töötlemise tingimusi.

 

1. Mõisted

,,Isikuandmed’’ on teave inimese ehk füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta, millega teda saab otse või kaudselt tuvastada: nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaatorid (tunnused, mis sidevõrgus aitavad viia konkreetse isikuni), samuti füüsilised, geneetilised, vaimsed, majanduslikud, kultuurilised ja mistahes muud tuvastamist võimaldavad tunnused ja nende kombinatsioonid.

,,Isikuandmete töötlemine’’ on andmetega tehtav mistahes toiming: kogumine, korrastamine, säilitamine, muutmine, lugemine, kasutamine, edastamine, ühendamine, kustutamine jne.

Andmesubjekti „nõusolek’’– vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja ühemõtteline tahteavaldus, millega andmesubjekt kas avalduse vormis või selge nõusolekut väljendava tegevusega (nt linnukese märkimisega kasti) nõustub tema kohta käivate isikuandmete töötlemisega.

,,Küpsis(ed)’’ on väike tekstifail, mille veebileht salvestab Teie arvutisse või mobiiliseadmesse, kui Te veebilehte külastate. See võimaldab veebilehel pikema aja jooksul meeles pidada Teie tegevusi ja eelistusi (näiteks sisselogimine, keel, fondi suurus ning muud ekraanieelistused), et Te ei peaks neid uuesti sisestama, kui Te külastate veebilehte uuesti või kui Te liigute ühelt lehelt teisele

2. Kogutavad andmed

2.1 Veebilehe sirvimise statistika

Kamikadzele on tähtis, et veebileht oleks külastajatele võimalikult kergesti kasutatav ja külastajad leiaksid üles veebilehelt soovitud tegevuse. Selleks on Kamikadzel vaja teada, milline informatsioon on külastajatele kõige relevantsem, kui tihti nad veebilehe sisulehti külastavad, millist veebisirvijat ja seadet nad kasutavad ning millist sisu nad peamiselt loevad.

Kamikadze kogub neid andmeid kasutades automatiseeritud tööriista Google Analytics, mis võimaldab Kamikadzel salvestada ja analüüsida, kuidas külastajad veebilehel käituvad.

Te võite igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt nagu on kirjeldatud GA Opt-out juhendis

2.2 Küpsised

Kamikadze kasutab küpsiseid, et Teile veebilehe kasutamine mugavamaks teha, teisisõnu, et veebileht tehniliselt funktsioneeriks, kui Te seda kasutate.

Kamikadze kasutab küpsiseid, et koguda informatsiooni Teie veebilehe sirvimise kohta, Teie IP aadressi kohta, infot kui kaua Te olete veebilehel ning info selle kohta, milliseid on Teie eelistused.

Õiguslik alus küpsiste kasutamiseks on Kamikadze õigustatud huvi tagada veebilehe tehniline funktsionaalsus. Juhul kui küpsiseid kasutatakse Teie valikute meeles pidamiseks või statistilistel eesmärkidel, siis on õiguslikuks aluseks Teie nõusolek.

3. Mida tehakse kogutud andmetega?

3.1 Otseturundus

Kui Te liitute Kamikadze uudiskirjaga, siis võib Kamikadze Teile saata uudiseid värskematest pakkumistest. Kui Te ei nõustu otseturunduse eesmärgil toimuva andmete töötlemisega, siis teavitage Kamikadzed sellest.

3.2 Profileerimine

Kamikadze võib kasutada veebilehe külastajate statistilisi andmeid selleks, et analüüsida üldistatult külastajate eelistusi ja trende. Kamikadze ei koosta individuaalseid profiile.

4. Kellel on ligipääs Teie andmetele?

Teie andmetele on ligipääs ainult Kamikadze veebilehe IT-osakonnal, kes vastutab Kamikadze veebilehe tehnilise korrasoleku, funktsioneerimise ja ajakohastamise eest.

4.1 Kui kaua andmeid hoiustatakse?

Küpsiseid kehtivad kuni 30 päeva, kuid Te saate oma veebisirvija seadetest küpsised kustutada/blokeerida igal soovitud ajahetkel.

4.2 Küpsiste kustutamine

Juhendid enamkasutavate veebisirvijate seadistamiseks:

1. Internet Explorer
2. Crome
3. Firefox
4. Opera
5. Safari

Hoiatus! Kui te keelate küpsiste vastuvõtu, võib osa veebilehe funktsioone lakata töötamast või sisulehti võidakse kuvada valesti.

5. Teie õiguste kaitse

Teil on õigus:

  • Paluda juurdepääsu oma isikuandmetele;
  • Paluda enda isikuandmete parandamist;
  • Paluda enda isikuandmete kustutamist;
  • Võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui see on asjakohane;
  • Esitada kaebus järelvalveasutustele sh. Andmekaitse Inspektsiooni.

Oma õiguste teostamiseks või mis tahes küsimuste korral kontakteeruge meiliaadressi teel: info(ät)kamikadze.ee

Telli koju